hi
Fastighetsföreningen

Ladan Vångsten

Ladan ägs av Hot Iron MC fastighetsförening

Hot Iron MC fastighetsförening är endast öppen för medlemmar i Hot Iron MC.
 

P6180352
jesper
2016yxnI
P6180345

Ladan erbjuder möjlighet till övernattning då vi har våra tillställningar, t ex Yxningen runt.
Medlemmar kan också hyra ladan om man vill ställa till med fest med många gäster..

hi